Self-Serve Slurpee af Juana Adcock

Self-Serve Slurpee

Tag-selv slurpee

Af Juana Adcock

Tag-Selv slurpee

Jeg bladrer gennem radiokanalerne

og hører locutores de San Diego, der hele vejen til Ensenada

indtrængende beder os:

SMS RIGDOM til 333-111

 

Kræmmer-iværksættere udnytter

sol og trafikprop til at sælge kopieret musik

på USB-nøgler

og kolde drikkevarer

fra en køleboks i en camioneta,

der holder i rabatten.

Et barn skriver noget i støvet med en pind.

SMS RIGDOM til 333-111

 

Vi snegler os et par meter fremad

og afbrydelsen giver plads til

en mand, der synger sine maskuliniteter på spansk:

… du fortjener at blive behandlet med respekt

at blive elsket på en måde, som jeg ikke er i stand til at elske

begærer dig den ene dag, kold om hjertet den næste

og jeg ved ikke hvorfor

det er bare den måde jeg er på, jeg kan ikke ændre mig

jeg er en ondskabsfuld mand, kan ikke kende forskel

på min kærlighed og min smerte …

SMS RIGDOM til 333-111

 

I aftes læste jeg en besked på væggen

aldrig at ankomme er allerede at være der med dig

Tamburkorps var til leje til

kærlighedserklæringer. Tamburer og

tromboner højlydte mod parret bailando

en la playa. Hun smilte, hovedet bagover,

håret sort som et vandfald.

SMS RIGDOM til 333-111

 

Flodsengen er forstærket med cement,

lige, livløs gennemrejse.

Som hvad de gør med floder

i Amerika.

Vejskiltene vedbliver at tilbyde valgmuligheden

at vende tilbage til San Diego,

eller vedblive at tage forkerte veje

i den rundkørsel, der udgør Tijuana.

SMS RIGDOM til 333-111

 

Har du tænkt på at foretage ændringer i dit liv

for at gøre tingene lettere for dig selv?

Find ud af, hvem du er, og hvor du kommer fra

med vores DNA test til 200$.

Jeg vil fortælle dig, hvem du er helt gratis, svarer jeg.

SMS RIGDOM til 333-111

En mexicansk radiovært lige nu:

¿Cómo está la línea para cruzar?

Está de una hora y medio por la Sentri.

 

De kalder det ’at krydse grænsen’ her.

Hvor jeg er fra, kalder vi det ’at krydse broen’

som Samhains

slør mellem to verdner

bliver floden lodret

gennemsigtig

lige meget om den er fuld eller udtørret.

 

I vores firser-Datsun, i solen

Havde linjerne – som Euclid kaldte en åndeløs længde –

dybde såvel som varighed

og lod altid til at vare hele morgenen.

SMS RIGDOM til 333-111

 

Amerikanske grænsevagter med navne som ’Carlos Gonzalez’

nægtede at tale til os på spansk; vi var højst mistænkelige

selvom vi bare smuttede over

for at få os et par tag-selv Slurpees.

 

 

 

 

SELF-SERVE SLURPEE

 

Driving accross the radio stations

I hear locutores de San Diego urging us

all the way to Ensenada:

Text WEALTH to 333-111

 

Peddler-entrepreneurs take advantage

of sun and traffic jam to sell ripped music

on USB sticks

and cold drinks

from an icebox in a camioneta

parked on the hard shoulder.

A child is writing something in the dirt with a stick.

Text WEALTH to 333-111

 

We inch forward a couple of meters

and the interference gives way to

a man singing his masculinities in Spanish:

…you deserve to be treated with respect

to be loved in a way that I’m unable to love

lust for you one day, coldhearted the next

and I don’t know why

that’s just the way I am, I can’t change

I’m a cruel man, can’t tell the difference

between my love and your pain…

Text WEALTH to 333-111

 

Last night, I read a message on the wall:

to never arrive is to already be there with you.

Marching bands were on hire for

declarations of love. Tambores and 

trombones blaring at the couple bailando

en la playa. She was smiling, head back,

hair black like a waterfall.

Text WEALTH to 333-111

 

The riverbed is fortified in concrete,

straight, lifeless transit.

Like what they do to rivers

in America.

The road signs keep giving the option

to return to San Diego,

or keep taking wrong turns

in the carrousel that Tijuana is.

Text WEALTH to 333-111

 

Have you thought of making changes in your life

to make things easier for yourself?

Find out who you are and where you come from

with our $200 DNA test.

I’ll tell you who you are for free, I reply.

Text WEALTH to 333-111

A Mexican radio prensenter now:

¿Cómo está la línea para cruzar?

Está de una hora y medio por la Sentri.

 

They call it “crossing the line” here.

Where I’m from we called it “crossing the bridge”

like Samhain’s

veil between two worlds

the river becomes vertical

see-through

whether full or dried up.

 

In our eighties Datsun, in the sun

the lines – which Euclid called a breadthless length –

had depth as well as duration

and always seemed to last all morning.

Text WEALTH to 333-111

 

American border patrols with names like “Carlos Gonzalez”

refused to speak to us in Spanish; we were highly suspect

though we were just popping across

to get a couple of those self-serve Slurpees.

 

Oversat af Camilla Kikkenberg

Juana Adcock


Juana Adcocks første digtsamling ‘Manca’ undersøger voldens anatomi i Mexico og blev udpeget af den anerkendte mexicanske kritiker Sergio González Rodríguez som en af de bedste digtsamlinger i 2014.

Flere Digte

Medlemskab

{“action”:{“root”:”view”,”product”:”buy”},”colors”:{“buttons”:{“background”:”#6f1683″,”text”:”#ffffff”},”checkout”:{“background”:”#6f1683″,”text”:”#ffffff”}},”layout”:{“product”:”portrait”},”logos”:false,”modal”:{“checkout”:true,”product”:true},”saleRibbons”:{“product”:false},”showFileList”:true,”showQuantity”:true,”showSku”:false,”squareImages”:{“product”:false},”text”:”Køb medlemskab”,”url”:”https://selz.co/V1T4MuXLd”}

Køb medlemskab

Nyhedsbrev