Liv Ea

Liv Ea

LivEajpg

‘Lys bliver til løv’ er Liv Eas debut som digter. Bogen er udgjort af udklippede ord fra Danmarks Naturfredningsforenings medlemsblad Natur & Miljø, og den har dermed naturen som tema iboende i sin skabelsesproces.

Fredag d. 27. maj kl. 18 – oplæsning
Lørdag d. 28. maj kl. 18 – oplæsning

Bogen omfavner både romantisk omsorgsfuldt og kritisk eftertænksomt forbindelsen mellem menneske og natur, og det gør den i et smukt florlet sprog der løfter læseren til trækronerne og giver et sindsrum med udsigt til alle sider. 

I starten af bogen er mennesket i harmoni med naturen “Blikket er en snor / mellem stammerne / og vi / smelter sammen / i et skovbryn” (s. 23), men cirka halvvejs brydes harmonien “Næste morgen / er jeg / faret vild” (s. 26), for til slut at ende i et antiantropocentrisk statement “Vi ligger / i jorden / som kommende / skov” (s. 60), og selve denne rejse fra romantisk vandring til dystopisk infiltrering af naturen i mennesket og vice versa hejser denne digtsamling op til mere end bare poetisk naturskildring; den er et smukt filosofisk og sprogligt bud på menneskets plads i naturen, og vores dybe afhængighed af dens velvære. Dermed står Liv Ea på skuldrene af digtere som Marianne Larsen og Inger Christensen, der hver i sær har italesat naturen i samspil med sindet, og hvad vi mennesker kan lære af vores forbindelse til naturen. Den er noget man vokser af, som Liv Ea selv slutter sin digtsamling af med.